Om personligheter 3: Sinnesförnimmelse & iNtuition

Här kommer då del tre av fem i min serie om Personligheter. För att komma till de tidigare klickar du här: Del 1: Myer Briggs & Del 2: Introvert & Extrovert. Myer Briggs är som jag tidigare gått igenom en personlighetsindikation som består av fyra olika skalor. I del två gick jag igenom vad den första skalan Introvert <–> Extrovert innebär. Denna gång ska jag berätta om nästa skala som är Sinnesförnimmelse <–> iNtuition som handlar om hur vi processar och hanterar den information vi tar emot. Att jag skriver iNtuiton med stort N beror på att i Myer Briggs så är det den bokstaven som representerar just intuition. Detta för att I redan är upptaget av Introvert.

Sensing&IntuitiveVänster: Den sinnesförnimmande Höger: Den intuitiva

Sinnesförnimmelse
Den som får ett S i ditt Myer Briggs uppskattar fakta, det konkreta och det som finns här och nu. Denna typ av person vill vid utveckling av nya idéer utgå från tidigare erfarenheter och ta lärdom från det som fungerade då. Dessa personer är duktiga på snabba beslut då de instinktivt vet vad deras bagage säger fungerar. De är alltså hejare på att få saker att hända. De minns ofta tydliga individuella upplevelser, hur det gick till och kan återberätta skeendet. För att bli intresserade av ett förslag från någon annan vill dessa helst att förslaget ska vara baserat på saklig fakta. Förändring anser de ska ske successivt och vara grundad i det man redan vet. Detta är helt enkelt personer som hellre lyssnar på tidigare erfarenheter än stora ord.

Intuition
De som är intuitiva föredrar istället att tänka i termer av samband och övergripande mönster. Dessa vill inte få för mycket fakta presenterade för sig utan vill att det ska finnas rum för deras egna tankar och idéer på lösningar. De intuitiva blir lätt inspirerade om de får fundera på visioner och drömma stort. De uppskattar idén om förändringar och kan bli väldigt engagerade i att tänka ut hur man ska förändra på bästa sätt. Däremot är de inte lika intresserade av själva genomförandet som innebär väldigt mycket detaljer. Istället för att fokusera på tidigare erfarenheter trivs dessa personer mer med att se nya möjligheter och drömma om vad framtiden har att erbjuda.

Möten mellan de båda
När S och iN-personer möts kan det krocka en hel del eftersom vi tolkar världen så himla olika. De första ser sig själva som jordnära och uppskattar tydlighet i kommunikation, det som är konkret. De gillar att få och ställa frågor såsom ”Hur och vad?” När dessa möter intuitiva människor kan de uppleva dessa som att de flyger uppe i det blå och inte har idéer som faktiskt går att genomföra på riktigt. Detta medan de intuitiva kan uppleva de som föredrar sinnesförnimmelse som tråkiga och bakåtsträvande då de inte vill tala i mer abstrakta termer och visualisera alla möjligheter som finns. De intuitiva vill hellre samtala om frågor som ”varför?” och ”tänk om..?”

En fördel med att vara medveten om att vi tar in information på olika sätt är att vi kan lära oss att samtala på ett bättre sätt. Vi kan inte tala med en S-person på samma sätt som vi göra med en iN-person. Vill jag som intuitiv samtala om drömmar och framtidsvisioner med någon som föredrar sinnesförnimmelse får jag försöka ta ner det på en mer konkret nivå. En fördel för S-personer är att vårt universella språk är det konkreta, det är ett språk som också intuitiva behärskar eftersom vi alla får öva på det. Medan det abstrakta språket är mer ovanligt och något man behöver träna sig i.

Så, vilken av dessa båda känner ni er igen er i? Som ni redan vet är jag en intuitiv person. Jag gillar att drömma om framtiden och älskar att diskutera stora frågor. Nästa gång jag skriver om Myer Briggs kommer det handla om Thinking/Tänkande (T) och Feeling/Känsla. Det tror jag blir riktigt intressant!