Om personligheter 4: Tänkande & kännande

Då var det dags för den fjärde och näst sista delen i min serie om personligheter. Förra gången skrev jag om vad bokstäverna N (iNtuitive) samt S (Sensing) innebär. En kort sammanfattning av de är att de förklarar på vilket sätt vi hanterar och sorterar den information som vi får genom världen och livet. I detta inlägg ska vi istället gå in på vad bokstäverna T (Thinking) och F (Feeling) innebär. Dessa har koppling till N och S då de förklarar på vilka sätt vi tar beslut. Alltså först tar vi del av information och sedan tar vi utifrån denna information, och hur vi processar den, ett beslut. Men dessa beslut kan vi ta på olika sätt. Jag ska förklara hur och varför.

T-F

Vissa brukar lite slarvig mena att de som tar beslut genom tänkande är mer intelligenta eller att de som går på känslor har mer hjärta. Detta är inte alls sant. Oavsett vilken bokstav du har så använder du dig också av den andra bokstavens strukturer. Vad T och F försöker förklara för oss är vad vi helst föredrar. Man kan säga att de som tenderar att vara mer tänkande styr sitt hjärta med sin hjärta och att de kännande styr sin hjärna med sitt hjärta.

Tänkande
De som är tänkande vill ställa sig lite utanför en situation för att kunna överblicka den objektivt. De försöker inte involvera sina känslor i detta steg utan vill få ett så objektivt perspektiv som möjligt. Man försöker fokusera på själva uppgiften som är framför en och vad som kan komma att bli slutprodukten av ens beslut. Detta gör att de tänkande är effektiva beslutsfattare. Dessa personer uppskattar rättvisa och logik, vilket gör att de gärna vill att alla ska bli behandla på exakt samma sätt.

Kännande
De kännande baserar sina beslut mycket på sina värderingar och försöker finna en balans mellan dessa. De vill gärna hitta gemensam grund mellan olika människor och ser personer som unika. Man tycker inte att alla ska behandlas exakt lika utan eftersom alla är sin unika personlighet bör bemötandet anpassas efter denna personlighet. I beslut så involverar man sina egna känslor och använder sin empati för att försöka läsa av hur andra upplever ens eget beslut. Framför att fokusera på själva uppgiften fokuserar man hellre på relationer och att alla ska må bra. De kännande upplevs ofta som empatiska och trevliga personer att vara omkring. Dock kan det ibland bli svårt för dem att ta beslut eftersom de vill ta in alla personers mottagande av beslutet i beaktning.

När dessa möts
Den tänkande och den kännande kan ha svårt att mötas. De tänkande uppskattar ärlighet och att föra fram saker som de är, något som kan göra att de upplevs som lite okänsliga ibland. Däremot behöver man inte gå och grubbla över vad de egentligen menade. De kännande är istället väldigt måna om hur det de säger tas emot av den andra personen och anpassar sig därför mycket. Något som de tänkande kan uppleva som att man går som katten kring het gröt och inte säger som det är. De kännande kan också ha problem med att säga saker som kan upplevas som obekväma och jobbiga.

ThinkersGoodBadGood

När de tänkande möter kännande personer kan de ha smörgåsmetoden i bakhuvudet, nämligen att linda i det man ska säga så att det inte upplevs så hårt. De kännande kan i sin tur försöka att inte gå för långa vägar med sina ord innan de kommer till själva poängen då de talar med en tänkande person.

Hur är det med er? Är ni en tänkande eller en kännande person? Själv är jag en kännande person som har svårt att fatta beslut utan att fundera på hur det påverkar andra. Vilket ibland gör mig helt tokig eftersom det kan ta en evighet, men samtidigt uppskattar jag att jag har en god förmåga att relatera till mina egna och andras känslor.

Vill du läsa än mer om detta kan du kika in på denna sida.

Om personligheter 3: Sinnesförnimmelse & iNtuition

Här kommer då del tre av fem i min serie om Personligheter. För att komma till de tidigare klickar du här: Del 1: Myer Briggs & Del 2: Introvert & Extrovert. Myer Briggs är som jag tidigare gått igenom en personlighetsindikation som består av fyra olika skalor. I del två gick jag igenom vad den första skalan Introvert <–> Extrovert innebär. Denna gång ska jag berätta om nästa skala som är Sinnesförnimmelse <–> iNtuition som handlar om hur vi processar och hanterar den information vi tar emot. Att jag skriver iNtuiton med stort N beror på att i Myer Briggs så är det den bokstaven som representerar just intuition. Detta för att I redan är upptaget av Introvert.

Sensing&IntuitiveVänster: Den sinnesförnimmande Höger: Den intuitiva

Sinnesförnimmelse
Den som får ett S i ditt Myer Briggs uppskattar fakta, det konkreta och det som finns här och nu. Denna typ av person vill vid utveckling av nya idéer utgå från tidigare erfarenheter och ta lärdom från det som fungerade då. Dessa personer är duktiga på snabba beslut då de instinktivt vet vad deras bagage säger fungerar. De är alltså hejare på att få saker att hända. De minns ofta tydliga individuella upplevelser, hur det gick till och kan återberätta skeendet. För att bli intresserade av ett förslag från någon annan vill dessa helst att förslaget ska vara baserat på saklig fakta. Förändring anser de ska ske successivt och vara grundad i det man redan vet. Detta är helt enkelt personer som hellre lyssnar på tidigare erfarenheter än stora ord.

Intuition
De som är intuitiva föredrar istället att tänka i termer av samband och övergripande mönster. Dessa vill inte få för mycket fakta presenterade för sig utan vill att det ska finnas rum för deras egna tankar och idéer på lösningar. De intuitiva blir lätt inspirerade om de får fundera på visioner och drömma stort. De uppskattar idén om förändringar och kan bli väldigt engagerade i att tänka ut hur man ska förändra på bästa sätt. Däremot är de inte lika intresserade av själva genomförandet som innebär väldigt mycket detaljer. Istället för att fokusera på tidigare erfarenheter trivs dessa personer mer med att se nya möjligheter och drömma om vad framtiden har att erbjuda.

Möten mellan de båda
När S och iN-personer möts kan det krocka en hel del eftersom vi tolkar världen så himla olika. De första ser sig själva som jordnära och uppskattar tydlighet i kommunikation, det som är konkret. De gillar att få och ställa frågor såsom ”Hur och vad?” När dessa möter intuitiva människor kan de uppleva dessa som att de flyger uppe i det blå och inte har idéer som faktiskt går att genomföra på riktigt. Detta medan de intuitiva kan uppleva de som föredrar sinnesförnimmelse som tråkiga och bakåtsträvande då de inte vill tala i mer abstrakta termer och visualisera alla möjligheter som finns. De intuitiva vill hellre samtala om frågor som ”varför?” och ”tänk om..?”

En fördel med att vara medveten om att vi tar in information på olika sätt är att vi kan lära oss att samtala på ett bättre sätt. Vi kan inte tala med en S-person på samma sätt som vi göra med en iN-person. Vill jag som intuitiv samtala om drömmar och framtidsvisioner med någon som föredrar sinnesförnimmelse får jag försöka ta ner det på en mer konkret nivå. En fördel för S-personer är att vårt universella språk är det konkreta, det är ett språk som också intuitiva behärskar eftersom vi alla får öva på det. Medan det abstrakta språket är mer ovanligt och något man behöver träna sig i.

Så, vilken av dessa båda känner ni er igen er i? Som ni redan vet är jag en intuitiv person. Jag gillar att drömma om framtiden och älskar att diskutera stora frågor. Nästa gång jag skriver om Myer Briggs kommer det handla om Thinking/Tänkande (T) och Feeling/Känsla. Det tror jag blir riktigt intressant!

Om Personligheter 2; Introvert och Extrovert

Nu kommer den andra delen i min serie om Personligheter. Den första delen finner du här och den var en introduktion till vad Myer Briggs personlighetsindikator är samt vad en kan använda det till. Jag skrev då om att Myer Briggs består av fyra olika skalor varav jag ska gå igenom och presentera den första av dessa i detta inlägg. Den skalan innefattar Introvert på den ena sidan och Extrovert på den andra. Skala Introvert extrovertI mitten ser ni att det också står ”Ambiversion”, alltså ambivalens på svenska. Detta innebär att en inte behöver vara antingen extrovert eller introvert utan identifiera sig med båda. Dessa personligheter ska med andra ord inte ses som ”det ena eller andra” utan mer som en skala där vi alla kan glida lite. Själv skulle jag påstå att jag är cirka 80% introvert och 20% extrovert. Något som gör att jag kan se båda bitarna i min person även om det är tydligt att det introverta är det som dominerar.

Vad det innebär att vara introvert 
Att vara introvert handlar först och främst om att en hämtar energi från att vara ensam och i fridfulla sammanhang. Vi kan tycka det är väldigt roligt att umgås med folk men behöver ofta dra oss tillbaka efteråt och ladda batterierna. Cirka 30 % av befolkningen räknas vara introverta, det är alltså inget ovanligt och du har förmodligen flera introverta bekantskaper omkring dig. Vad som mer generellt kan sägas om oss introverta är att:

 • Stora folkmassor tar massa energi från oss (exempelvis att gå och handla på stan när det är mycket trängsel)
 • Nöjesparker överväldigar oss med intryck och känslor (Vet själv att när jag var på Liseberg senast så kände jag mig nöjd och ”mätt” på nöje efter att ha åkt Balder en gång ;))
 • Vi föredrar att lämna fester tidigt
 • Vi inte uppskattar småprat utan hellre pratar om djupare saker
 • Vi behöver tid att tänka innan vi pratar (Läs mer om detta i mitt blogginlägg om den introverta hjärnan)
 • När vi pratar om ämnen vi blir engagerade av kan vi prata länge, länge.
 • Vi gillar inte att prata i telefon
 • Vi uttrycker oss bättre genom text än genom tal

(Källa: http://introvertspring.com/resources/introvert-definition/ plus mina egna tillägg)

Viktigt att tänka på som introvert
Ta väl hand om din energi! Vi lever i en värld som premierar det extroverta personlighetsdraget och därför är det väldigt lätt hänt att vi försöker kompromissa vår energi till fördel för sociala aktiviteter. Och vi introverta vet hur känslan är sedan när batterierna ligger på noll och vi vill gömma oss för hela världen. Själv blir jag vare sig särskilt trevlig eller rolig att umgås med vid sådana tillfällen. Jag har betydligt lättare för att både bli sur, ledsen och frustrerad. Därför är det viktigt att känna inåt och lyssna på sin energinivå. Anar du att energin är på väg mot minus är det viktigt att tacka för dig och bege dig till en plats där du får ladda batterierna.

Kom också ihåg att vi introverta bär med oss många styrkor och att det är något fint att vara inåtvänd. För att nämna några:

 • Som introvert behöver du längre tid på dig att tänka och detta innebär ofta att det du säger har substans och att du menar det.
 • Introverta tenderar att vara väldigt kreativa och får utlopp för detta genomen exempelvis att spela musik, utöva drama eller skriva dikter.
 • Då vi tänker mycket kommer vi ofta på idéer som andra kanske inte tänkt på.
 • Vi uppskattar de djupare samtalen och kan vara utmärkta samtalspartners då vi är duktiga på att lyssna och ställa frågor.

Vad det innebär att vara extrovert
Som extrovert hämtar du din energi främst genom att umgås och ha människor omkring dig. Dessa personligheter upplever till skillnad från introverta att energin försvinner när de är ensamma för mycket och laddar batterierna genom att vara med andra. Cirka 70% räknas extroverta och alltså det dominerande personlighetsdraget. Vad som mer generellt kan sägas om extroverta är att:

 • De gillar ”kickar” och mår bra av exempelvis nöjesfält och att testa på äventyrliga saker.
 • De gillar att ha många bollar i luften och är effektiva under stress
 • De ofta har många idéer och kan av omgivningen ses som sprudlande
 • De behöver prata med någon om de har en oavslutad tanke som de vill komma fram till vad de tänker och tycker om
 • De ofta är snabbtänkta och kan få till ”svar på tal” (jag är så avis!)
 • De uppskattar sammanhang som fester och släktträffar där det är mycket folk

Jag beundrar många extroverta personer och även om jag idag är tillfreds med och stolt över min introverta personlighet så avundas jag ibland mina extroverta vänner. Deras spontana och fria sätt. Det som dock gör mig ledsen är att det i media framställs som att vi ”krigar” mot varandra. Jag har skrivit om det tidigare, detta med att Introverta ställs mot Extroverta och vice versa. Detta är något jag tar stora kliv ifrån. Jag tror inte på att kasta skit på någon om målet vi vill nå är att alla ska värderas lika. Däremot förstår jag poängen med att jämföra, beskriva skillnader och låta oss introverta få mycket plats i rampljuset. Det är för att vi måste få synas så att vår personlighet också blir en norm och något lika fint som att vara extrovert. Men det jag menar är att jag inte har något behov av att trycka ner en extrovert för att själv få skina. Det vinner vi inget på. Jag tror enbart på att lyfta och peppa varandra, öka förståelsen för våra olikheter och bejaka dessa och se det som styrkor.

Heja ökad förståelse och att peppa varandra!

Och med de orden avslutar jag denna del. Nästa del kommer handla om skalan Sinnesförnimmelse <—> Intuition från Meyer Briggs. Det handlar om hur vi processar och hanterar den information vi får. Ha det gott tills dess!

Om Personligheter 1: Myer Briggs

Ibland händer det att jag refererar till något som kallas Myer Briggs i bloggen. Detta är en personlighetsindikator som kan berätta en del om hur och varför vi agerar och fungerar som vi gör. Eftersom jag nämner detta titt som tätt och finner det väldigt intressant tänkte göra en följetong om Myer Briggs. I det här första inlägget ska jag berätta vad Myer Briggs är och vad det bygger på.mb1

Först lite historia som är saxat från wikipedia:

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är ett av världens mest använda personlighetstest. Testet framställdes under 1900-talet av amatörpsykologerna Isabell Myers och hennes mor, Katherine C Briggs. Det bygger på den schweiziske psykiatern Carl Gustav Jungs teorier om psykologiska typer. Det är ett av världens mest använda personlighetstest och har över 50 års forskning bakom sig.

Enligt Myer Briggs personlighetsindikator finns det 16 personlighetstyper. Man delas in i den som passar en bäst genom att svara på frågor i ett test som berör hur en får energi, hur en tar emot information, om en föredrar att gå på känsla eller tanke samt hur vi organiserar världen vi lever i i vårt huvud. Dessa delas in i fyra olika skalor och är följande;

– Introvert (I) respektive Extrovert (E)
– Sensing (S) respektive iNtuition (N)
– Feeling (F) respektive Thinking (T)
– Judging (J) respektive Percieving (P)CognitiveFunctions

I slutet av ett Myer Briggs personlighetstest får en som resultat en bokstavskombination på fyra bokstäver. Detta är ens personlighetstyp. För att ge er ett exempel så är de bokstäver jag ständigt får på test dessa; INFJ.

 • I står för att jag är introvert och får energi genom att vara ensam.
 • N står för att jag processer information genom att jag fokuserar på sammanhang och helhet framför detaljer
 • F innebär att jag är en person som går på känslan jag har inför ett beslut framför logiskt tänkande.
 • J innebär att jag har en fallenhet för att avsluta saker istället för att hålla saker öppna.

Vad som är viktigt att poängtera är att dessa är just skalor och att personligheten  inte är som huggen i sten. Jag kan vara extrovert i vissa situationer och även bete mig utifrån tankar istället för känslan ibland. Dessa skalor säger bara hur vi oftast beter oss. Vilken av de båda sidorna som är dominant. Som person kan en också vara ambivalent och vara någonstans i mitten.

Dessa test är användbara på olika områden. Kanske det vanligaste är för personlig utveckling och för att lära känna vem en är. Jag tycker också det är ett fint sätt att få läsa positiva saker om att vara Introvert eftersom det inte finns någon värdering i att Extrovert eller Introvert skulle vara bättre än det andra. Det för bara fram de styrkor som båda har och hur en kan använda sin personlighetstyp på bästa sätt. Testet kan även användas i grupper som på arbetsplatser för att förstå sig på varandras olika sätt att vara på. Detta kan i sin tur leda till att konflikter och missförstånd undviks samt att man kan dra nytta av varandras styrkor. Jag tänker också att det skulle kunna vara en hjälp för lärare att förstå sig på hur deras elever fungerar och vilka stilar de har. Att en del föredrar ensamarbete, mindre grupper och att skriva medan en del vill ha klassdiskussioner och muntliga redovisningar.

I de kommande inläggen kommer jag gå igenom de olika skalorna. Den som blir först ut är Introvert respektive Extrovert!