Om personligheter 4: Tänkande & kännande

Då var det dags för den fjärde och näst sista delen i min serie om personligheter. Förra gången skrev jag om vad bokstäverna N (iNtuitive) samt S (Sensing) innebär. En kort sammanfattning av de är att de förklarar på vilket sätt vi hanterar och sorterar den information som vi får genom världen och livet. I detta inlägg ska vi istället gå in på vad bokstäverna T (Thinking) och F (Feeling) innebär. Dessa har koppling till N och S då de förklarar på vilka sätt vi tar beslut. Alltså först tar vi del av information och sedan tar vi utifrån denna information, och hur vi processar den, ett beslut. Men dessa beslut kan vi ta på olika sätt. Jag ska förklara hur och varför.

T-F

Vissa brukar lite slarvig mena att de som tar beslut genom tänkande är mer intelligenta eller att de som går på känslor har mer hjärta. Detta är inte alls sant. Oavsett vilken bokstav du har så använder du dig också av den andra bokstavens strukturer. Vad T och F försöker förklara för oss är vad vi helst föredrar. Man kan säga att de som tenderar att vara mer tänkande styr sitt hjärta med sin hjärta och att de kännande styr sin hjärna med sitt hjärta.

Tänkande
De som är tänkande vill ställa sig lite utanför en situation för att kunna överblicka den objektivt. De försöker inte involvera sina känslor i detta steg utan vill få ett så objektivt perspektiv som möjligt. Man försöker fokusera på själva uppgiften som är framför en och vad som kan komma att bli slutprodukten av ens beslut. Detta gör att de tänkande är effektiva beslutsfattare. Dessa personer uppskattar rättvisa och logik, vilket gör att de gärna vill att alla ska bli behandla på exakt samma sätt.

Kännande
De kännande baserar sina beslut mycket på sina värderingar och försöker finna en balans mellan dessa. De vill gärna hitta gemensam grund mellan olika människor och ser personer som unika. Man tycker inte att alla ska behandlas exakt lika utan eftersom alla är sin unika personlighet bör bemötandet anpassas efter denna personlighet. I beslut så involverar man sina egna känslor och använder sin empati för att försöka läsa av hur andra upplever ens eget beslut. Framför att fokusera på själva uppgiften fokuserar man hellre på relationer och att alla ska må bra. De kännande upplevs ofta som empatiska och trevliga personer att vara omkring. Dock kan det ibland bli svårt för dem att ta beslut eftersom de vill ta in alla personers mottagande av beslutet i beaktning.

När dessa möts
Den tänkande och den kännande kan ha svårt att mötas. De tänkande uppskattar ärlighet och att föra fram saker som de är, något som kan göra att de upplevs som lite okänsliga ibland. Däremot behöver man inte gå och grubbla över vad de egentligen menade. De kännande är istället väldigt måna om hur det de säger tas emot av den andra personen och anpassar sig därför mycket. Något som de tänkande kan uppleva som att man går som katten kring het gröt och inte säger som det är. De kännande kan också ha problem med att säga saker som kan upplevas som obekväma och jobbiga.

ThinkersGoodBadGood

När de tänkande möter kännande personer kan de ha smörgåsmetoden i bakhuvudet, nämligen att linda i det man ska säga så att det inte upplevs så hårt. De kännande kan i sin tur försöka att inte gå för långa vägar med sina ord innan de kommer till själva poängen då de talar med en tänkande person.

Hur är det med er? Är ni en tänkande eller en kännande person? Själv är jag en kännande person som har svårt att fatta beslut utan att fundera på hur det påverkar andra. Vilket ibland gör mig helt tokig eftersom det kan ta en evighet, men samtidigt uppskattar jag att jag har en god förmåga att relatera till mina egna och andras känslor.

Vill du läsa än mer om detta kan du kika in på denna sida.