Arbetsannonser, blyghet och introversion

sagittarius,typographie,quotes,insp,words,text-eeaf2b693ea1dcc0149736f6c518a089_h

Igår gjorde jag en snabb och icke forskarkvalificerad undersökning på platsbanken. Mitt resultat blev detta:

Introvert: 1 träff, beskrivning av missbruksbeteende.
Extrovert: 3 träffar, annonser som sökte en extrovert medarbetare.
Inåtvänd: 0 träffar
Utåtriktad: 1953 träffar, där jag såklart inte gick igenom alla. Men de jag slumpmässigt kikade på handlade mycket om att personen de sökte för arbete skulle vara utåtriktad. Detta kopplades ofta till att personen även skulle vara social och glad.
Blyg: 7 träffar, där det tydliggjordes att en inte ska vara blyg för detta arbete eller där personen de söktes beskrevs som oblyg.

Jag blev inte alls förvånad. Däremot blir jag besviken.

Jag förstår att ordet introvert knappt används i och med de stora missförstånd som finns kring detta ord. Jag förstår även att blyg hellre används i formen oblyg för att beskriva människor med avsaknad av blyghet då samhället förkastar osäkerheten. Men ibland önskar jag att vi kunde vara modigare och gå emot samhällets normer. Våga tänka utanför ramarna och ta hjälp av språket för att nå en förändring.

Vad jag menar är att det finns en stor styrka i vårt språk och vilka ord vi väljer att använda oss av. För många gånger är det inte bara de ord vi väljer som säger något utan också vilka vi väljer bort. Genom vårt språk och vad vi berättar för vi fram olika perspektiv på saker. Att så många annonser använder sig av ordet utåtriktad  innebär att samma berättelse berättas om och om igen. Nämligen den om att vi ska vara sociala och framåt. Eftersom det dessutom ofta skrivs tillsammans med ord som glad och social sammankopplas dessa enkelt, som om de vore synonyma.

Vad händer då med ord som introvert och blyg när de används negativt samt hamnar i skuggan av ordet utåtriktad? Jo att berättelsen om dessa personligheter fokuserar på att de är oönskade och mindre åtråvärda. Det innebär att människor i högre grad kommer se positivt på människor som är sociala och öppna på en arbetsintervju än en individ som är mer inbunden, fundersam och försiktig. Det får som konsekvens att blyga och introverta personer känner ett krav att agera mer extrovert och gå utanför sin autentiska personlighet för att passa in på arbetsmarknaden. Konsekvens detta får är att vi får ett enormt potientialtapp. Vi missar att ta tillvara på den kreativitet och styrka som finns i dessa personligheter när de får vara sin genuina person, utan skam.

Att använda språket för att förändra detta är ett relativt enkelt sätt att nå en kraftfull förändring. Börjar en chef på en arbetsplats kontinuerligt samtala om styrkan i olika typer av personligheter kommer det också så småningom skapas en miljö där detta praktiseras. Börjar du och jag prata om oss själva som blyga och starka, eller som introverta och kreativa, utan några krusiduller kommer också det att påverka vår omgivning. Börjar arbetsannonser att beskriva önskade arbetskamrater som reflekterande, försiktiga, inkännande, blyga och introverta kommer det ge oss en ny bild av värdet i personligheter.

Det finns en styrka i språket som vi måste ta tillvara på. Vi måste bara våga använda oss av det.

Som tur är, finns det de som redan nu tänker utanför boxen:

Inkännande: 39 träffar
Reflekterande
: 56 träffar

<3