The Shy Connector

När jag sitter och gottar ner mig i saker jag älskar att gotta ner mig i hittar jag så mycket bra. Bara måste dela med mig! Denna ”lär dig nätverka bättre”-video är gjord av Sacha Chua och är ovanlig på det sättet att den inte utgår från det extroverta sättet att nätverka. Det är en video som bejakar det ”försiktiga” och introverta och visar på att man absolut kan nätverka minst lika bra på det sättet. Väldigt inspirerande och uppmuntrande! Se den!

Jag klarade det

Trots orolig sömn och klumpimagenmorgon har jag nu avklarat examinationsmoment ett, och det gick bra! Nu var det inte alls så läskigt som jag hade trott eftersom min roll var anpassningsbar och inte behövde vara så aktiv. Det slutade med att jag inte sa någonting. Visserligen synd att jag inte tog tillfället i akt och utmana mig själv men ibland kan man faktiskt få slippa. Särskilt om det är fredag ;). Det är viktigt att inte straffa sig själv när man inte vågar utan istället se det positiva i att jag ändå vågade komma idag, jag log mot flera personer och hälsade på en i klassen jag vanligtvis inte hälsar på. Det tar jag med mig denna dag och så antar jag utmaningen på nästa examination då jag ska ha en betydligt svårare roll. Heja heja!

Håller nervositeten i handen

Nu reser jag igen och denna gången är det jobbigare. Dels på grund av den ömmande värken som influensan lämnat efter sig, dels på grund av att det är betydligt svårare att åka ifrån någon än till. Dessutom har jag en examination imorgon som innebär att vi ska spela rollspel som gör mig så nervös att jag vill gråta. Jag har under åren lärt mig att hantera muntliga redovisningar eftersom jag kan förbereda mig ordentligt och på så vis vet vad jag ska säga. Men moment som innebär spontanitet som det imorgon är som upplagt för att jag ska bli orolig och nervös eftersom jag är helt utlämnad till just den stunden. När jag blir så hispig som jag är nu brukar jag försöka lyssna på storslagna och egoboostande låtar för att styrka mitt ynkliga ego. Då brukar jag kunna känna mig lite mindre liten. Ett annat knep är att gå tillbaka till de alla gånger jag varit nervös tidigare och det har gått bra.

Har ni några knep ni tar till när ni blir extra nervösa?

Tysta hjälpen

När jag tidigare under dagen satt och plitade ner min inspiration funderade jag över hur en ung tyst, blyg eller fobisk skulle vilja bli hjälpt. Jag minns själv min skoltid som en lång utmaning och anpassning där jag särskilt under högstadiet fick höra att jag var för tyst och skulle ta mer plats. Jag kan inte säga att det enbart följde med negativa saker av att få höra att jag skulle ändra på mig. Det har inneburit att jag ständigt utmanat mig själv och på det sättet utvecklats. Men att alltid gå med en gnagande känsla av att man är fel som person är inget jag önskar någon annan. Det måste finnas ett bättre sätt att uppmana och införliva mod i människor att våga testa och utmana sig själv. Ett sätt där man får känna att man är bra som man är som leder till en trygghet och respekt för sig själv.

Jag vet hur jag skulle velat blivit bemött under min skoltid, i alla fall vet jag hur jag inte vill bli bemött idag. Men jag skulle vilja veta hur andra skulle vilja bli hjälpta och bemötta av människor i sin omgivning. Hur blev ni bemötta i skolan av elever och lärare? Hur skulle ni vilja haft det annorlunda? Hur skulle ni vilja bli stöttade och vad gör att ni vågar mer med en känsla av att ni duger? Skriv en kommentar eller maila mig på blygamyran@gmail.com om du har några tankar! Och är det någon som ser detta lång efter att jag publicerade får du mer än gärna höra av dig ändå!