Bokrecension: Orolig och Blyg i skolan

oroligblygskolan
I slutet av oktober kom boken Orolig och Blyg i skolan ut som är skriven av psykologen och psykoterapeuten Malin Gren Landell. I våras, när jag fick höra att den skulle komma, blev jag genast intresserad. Då den var ute i bokhandeln bestämde jag mig för att kontakta Natur och Kultur (bokförlaget som gett ut boken) och frågade om jag kunde få ett recensionsexemplar av den. Ett par dagar senare dök boken upp i brevinkastet och jag började genast skumma rubriker och kände att jag säkerligen kunde lära mig en del av den. Jag tror även att många av mina läsare skulle kunna vara intresserade av att läsa denna bok.

Boken vänder sig först och främst till blivande och verksamma personer inom förskolan till årskurs 9. Men Malin skriver att även de som känner igen sig i det blyga temperamentet kan ha användning för boken. Den handlar om en stor grupp elever med vanliga, men osynliga, problem. Boken inkluderar både blyghet, talängslan, ständig oro, prov/ämnesrädsla samt separationsångest. I denna recension kommer jag enbart fokusera på delarna som riktar sig mot blyghet. Detta då jag känner att det är det som rimmar bäst med Blyga Myrans fokus.

Det jag först vill beröra är att detta är en viktig bok eftersom de tystlåtna och försiktiga elever som den berör länge fått stå tillbaka för utåtagerande elever. Med det sagt kan jag medge att jag tog mig an boken med kritiska ögon. Som blyg är en väldigt van vid att människor vill råda bot på ens personlighet och att vi ska fogas in i andras ramar. När nu boken ligger här bredvid mig med lite nötta kanter och är fylld med färgglada anteckningar har jag blivit lugnad. Det är en klok bok, men jag ser fortfarande områden i den som skulle kunna förbättras ur ett blyghetsperspektiv.

Den första delen i boken handlar om hur en kan upptäcka och bemöta dessa osynliga elevers eventuella svårigheter. Här går Malin igenom hur det kan visa sig i beteenden såsom perfektionism, stort kontrollbehov och ledsenhet. Hon beskriver även de riskfaktorer (faktorer som kan bidra till att barn utvecklar problem) som kan vara förklaringen till varför vissa barn exempelvis är mer oroliga än andra. I det avslutande kapitlet av del ett går Malin vidare med hur lärare och andra inom skolan kan bemöta dessa barn. Jag uppskattar att hon tar upp att det för det mesta krävs små insatser för att åstadkomma en stor förändring när det kommer till att skapa trygghet för blyga och oroliga barn. Min uppfattning är nämligen att många inom skolvärlden tycker det är väldigt svårt att hantera barn som är blyga och tystlåtna. Och då kan det vara skönt att få läsa att det inte behöver vara så himla krångligt, att det viktigaste är att visa att dem ser en. Författaren skriver att det är tre grundpelare i hur en kan gå tillväga. Dessa tre är: Ökad kunskap om de här besvären, att våga fråga och att lyssna på barnen. Kapitlet fortsätter sedan med konkreta tips på hur en kan gå tillväga med elever som en misstänker har problem med blyghet och oro.

I den andra delen av boken går författaren in på olika teman vid rädsla och oro. Här gå hon på djupet kring bland annat blyghet som jag vill beröra. I kapitlet försöker hon förklara hur det är att vara blyg och lida av detta. Hon skriver även att blyghet inte behöver vara ett problem och att vissa elever trivs med ett sådant temperament – något som är väldigt viktigt att poängtera. Vidare tar hon flera gånger upp att det är viktigt att lärare och andra inte får dessa elever att känna att de är ”fel” och ”konstiga”. Hon menar att en måste förmedla att barnen får vara precis som de är men att en finns där om de upplever något som jobbigt. Jag tyckte särskilt om hur författaren uppmuntrar lärare att visa att de ser försynta elever och inte ge upp när dessa inte ger tydlig respons tillbaka. Innan den där tilliten till en vuxen person utvecklats är det som blyg väldigt läskigt att dela med sig av sig själv.

Avslutningen i detta kapitel är bokens styrka då Malin råder lärare att arbeta med hela klassen och att skapa en trygg miljö där olika personligheter ryms. Hon skriver:

I linje med att skapa en inkluderande skola blir det en uppgift att förmedla värme och accepterande av alla elever och det gäller både extroverta och de som känner sig blyga. Det ska märkas för eleven och andra att det är okej att vara blyg.

Senare finner man även att Malin ger förslag på att liknande roliga timmen anordna tysta timmen. En timme där eleverna under tystnad får möjlighet att läsa en bok, måla eller någon annan lugn aktivitet som gör att de kan slappna av. När jag läser detta förslag och Malins avslutande ord i kapitlet om blyghet är det som att en varm bubbeldryck rullar runt i min mage. Mer initiativ som detta i dagens skola, tack!

Stora delar av denna bok är klokt skriven och det finns många goda råd att ta till sig för den som är verksam inom skolan. Men det är en sak som har gnagt i mig sedan jag slog igen bokpärmen. Det är att det finns ett fokus på att alla barn ska klara av samma moment i skolan, vilket kanske vid första anblick tycks vara självklart. Malin återkommer till att en ska ha som slutgiltigt mål för blyga barn att exempelvis ställa sig framför klassen och redovisa. Detta motiverar hon med att blyga inte vill bli särbehandlade. Och detta kan jag hålla med om. Jag utgår även helt och fullt ifrån att Malin har goda intentioner med sitt förhållningssätt. Men jag ser det som problematiskt att målet ska vara att alla ska göra allt på samma sätt, även fastän hon menar att vägen dit ser olika ut. Jag tycker själv att det inte finns något som motiverar att alla ska kunna stå framför en stor publik och prata obehindrat. Detta är ett fenomen som är väldigt nytt i vår historia och därför är det heller inte konstigt att så pass många tycker att det är jobbigt. Min ståndpunkt är att man ska höra hur barnet känner, om det är viktigt att kunna ställa sig framför sin klass och redovisa eller om ett bättre mål är att klara av att göra det framför en eller ett fåtal personer. Att stirra sig blind på att samma sätt är det bästa tycker jag blir att missa att barn är individer med skilda behov.

Avslutningsvis kan jag summera att detta är en viktig bok som ger uppmärksamhet till elever som annars lätt förbises och försvinner bland sorlet av alla de som tar pratet med en klackspark. Jag hoppas verkligen att lärarutbildningen fått nys om denna bok och tar in den som kurslitteratur så att fler tar till sig denna kunskap. För egen del kommer den med största sannolikhet läsas flera gånger i framtiden, både för att ge mig tips och pepp. Tack Malin!

För den som vill höra Malin prata om sin bok blev hon intervjuad i programmet En bok en författare för ett par veckor sedan. Boken finns även att köpa på alla vanliga ebokhandlar, här är en länk till adlibris bokhandel.

3 reaktioner på ”Bokrecension: Orolig och Blyg i skolan”

  1. Åh, vad intressant!! Jag jobbar på högstadiet och är samtidigt blyg, introvert och högkänslig själv. Har alltid fått höra att jag borde ”ta för mig mer, prata mer” du vet. Och jag försöker verkligen värna om alla de barn som är som jag, att de ska få vara som de är och att se dem. Låta dem redovisa enskilt t ex eller skapa en miljö där alla känner sig trygga. Samtidigt finns det en svårighet i skolan, när man kommer till nationella prov och betyg så ska man kunna diskutera och argumentera t ex. Och det passar inte alla men alla måste klara det. Jättebra bok som borde finnas på alla skolor och alla lärarutbildningar (borde vara obligatorisk).

    1. Vad spännande att du är introvert, blyg o hsp och jobbar inom skolan, viktigt med sådan skolpersonal! 🙂 Känns fint att du försöker värna om de tystlåtna, försiktiga barnen – det är så viktigt. Sen förstår jag att ramarna i skolan inte alltid är så enkla att jobba utifrån, men det viktigaste är att man som du visar eleverna att man ser dem :). Tack för dina ord! Hoppas du får en bra vecka. /Helena

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *